Sten & Stanley, 2007

Sedan starten på 60-talet har man turnerat otaliga gånger med storheter som Agneta Fältskog, Hottenanny Singers med Björn Ulvaeus m. fl.. Efter detta så var man lokomotivet i det stora dansgalor som drog 5000- 10.0000 gäster per kväll på 80- och 90-talet. 90-talet var också starten för de omåttligt populära julkonserterna som fyllde ishallarna från Luleå i norr till Malmö i söder.

Mer info (pdf)